7.10.10

ARQUITECTURA

·         Situació cronològica i estilística
·         Tres vistes: façana,  planta i alçat.
o   Façana:  s’estructura en cossos (organització horitzontal) i en carrers (vertical). Elements que la defineixen: columnes,  les pilastres i els ordres arquitectònics.
o   Planta: creu llatina i creu grega; plantes basilical i circular; naus centrals i laterals; les capelles, el creuer, absis, el deambulatori  i l’atri.
o   Alçat: conjunt d’elements arquitectònics verticals. Elements sostenidors: murs, columnes, pilastres i pilars. Elements sostinguts: arcs, voltes cúpules, tambor, cimbori i arquitrau.
·         La funció és l’aspecte fonamental: utilitària, teatral, especulativa, simbòlica, comercial, etc. I el simbolisme: poder polític, religiós o econòmic.
Els antecedents i les influències posteriors; relació amb altres del mateix autor o escola i diferències o coincidències amb obres coetànies i d’altres èpoques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada