7.10.10

PINTURA

·         Anàlisi formal:     Formes tancades: dibuixístiques.
Formes obertes: pictòriques.
Composició: situar el fons i les figures, la profunditat, etc.
o   Centrífuga: oberta, elements als extrems del quadre.
o   Centrípeta: tancada, elements al centre del quadre.
o   Unitària: si interaccionen o s’entrellacen.
o   No unitària: si estan individualitzats.
o   Superficial: si les parts que integra estan separades per una perspectiva geomètrica. Mida variable, més petita o gran, proporcions geomètriques per aconseguir profunditat.
o   Profunda: si es superposen per mitjà d’una perspectiva aèria. Les figures es difuminen per aconseguir sobre la superfície bidimensional l’efecte tridimensional de llunyania i profunditat.
o   La línia de l’horitzó: baixa per potenciar el tema o mitjana i alta per mostrar objectivament els elements.
o   Geometria: circular, triangular, en franges verticals o horitzontals, amb corbes, etc
La llum: per l’origen (artificial o natural).
o   La tècnica: clarobscur i tenebrisme (època barroca).
o   Cromatisme: colors purs, càlids, freds, etc.
·         Anàlisi conceptual:         Tema: històric, mitològic, retrat, paisatge o natura morta.
o   Fons literàries: la Bíblia, el llibres d’història, els evangelis apòcrifs, mites, etc.
o   Iconografia: Atributs i símbols dels sants i personatges mitològics.
o   Funció
·         Anàlisi tècnica:                Tècnica: oli, fresc, cera, carbó, tinta, gravat, litografia, etc.
Suport: tela, paret o mur, paper, cartró, vidre, pedra, plàstic, ceràmica, etc.
Situació: coves, tombes, esglésies, palaus o cases, retaules, etc.
Relació amb altres obres coetànies semblants, coincidències i diferències o d’altres tendències.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada