18.1.11

L'ART GÒTIC: característiques generals

Vídeo: El Gòtic
El moviment gòtic es va iniciar entre els segles XII i XIII i que es va allargar fins al segle XVI. Aquest nou estil arquitectònic va arribar a palaus, castells, esglésies, catedrals, llotges i edificis civils.
El pas del segle XII al XIII el marca la recerca de noves solucions arquitectòniques i decoratives identificades amb l'esplendor política i econòmica baixmedieval. Apareix el gòtic, que ràpidament s'escampa per tota l'Europa occidental i que s'aplica a palaus, castells, esglésies, catedrals, monestirs i edificis civils.
Aquest nou estil va influenciar també els grans edificis catedralicis; també es va aplicar als edificis del ordes mendicants: franciscans, dominics, carmelites, trinitaris, agustins i mercedaris.
Pel que fa al gòtic civil, en són una mostra l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, el castell palau de Verdú o l'ampliació de les Drassanes i la muralla de Barcelona.
Hospital de la Santa Creu, s. XV de Barcelona. Avui en dia és la Biblioteca Nacional de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada