8.6.11

Segones Avantguardes artístiques

Segona meitat del segle XX:
Successió de diverses  tendències amb gran rapidesa.
Important els interessos i gustos de galeries i crítics d’art.
Valors artístics sotmesos al màrqueting.
L’art segueix el seu camí d’experimentació tècnica i estètica.

Apareixen les Segones Avantguardes, destacant:
a) L’Imformalisme.
b) L’Expressionisme abstracte.
c) El Pop-Art.
d) El Nou Realisme francès.
e) L’Abstracció postpictòrica i Minimal Art.
f) Art acció i art conceptual.
g) Art cinètic o Op-Art
h) Arte Povera.
i) Hiperrealisme i  Fotorealisme.
j) Individualitats artístiques.
k) Tendències Postmodernes.
l) Altres tendències a partir de 1980.

L’Informalisme
    Apareix abans del final de la Segona Guerra Mundial. Terme definit per Michel Tapié el 1951. Vigent en les dècades de 1940 i 1950. Pintura abstracta que barreja gran quantitat de pigment amb materials diversos, com vidres, sorra, carbó..., per donar  relleu a les obres. Cada pintor té la seva empremta personal (collage, grattage, frottage o dripping).

     Jean Dubuffet (1901-1985). Fou un prolífic pintor, escultor i dibuixant, passant per deferents estils al llarg de la seva obra.

       Dau al Set fou un grup català format el 1948 per un conjunt d’artistes i intel·lectuals contraris al franquisme, propers a l’estètica del surrealisme i l’existencialisme com a filosofia. Els precursors foren el poeta Joan Brossa i el pintor Joan Ponç. Hi destaquen Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan Josep Trarrats.


        El Paso, grup madrileny que surt com a reacció al pobre ambient avantguardista de la capital.
Quadre 111 (1965), reflecteix la tortura humana amb draps esquinçats i fosc cromatisme.
Retrat Brigitte Bardot (1962). La deformació de la figura humana i la violència gestual en són característiques. Les seves pintures plasmen el crit, el dolor i la ràbia.
       L’Expressionisme abstracte
      Començà el 1947, quan Pollock va fer el primer dripping. El terme però no és prou exacte ja que inclou diverses tendències: corrent gestual, corrent sígnic o cal·ligràfic i corrent espacialista. Tampoc les obres d’alguns dels seus artistes no són realment abstractes, com és el cas de Willem De Kooning.
     Característiques
     - Dripping, de Pollock, iniciat el 1947. 
    - Action painting o Pintura d’acció. El pintor havia de ser literalment dins de l’obra, col·locada al terra sobre la qual s’abocava la pintura per degoteig, amb galledes prèviament foradades o bé utilitzant pals.
   - Manera de treballar lligada a l’automatisme dels surrealistes. L’artista es relaciona diferent amb l’obra, pintant més que amb la  mà amb el cos sencer.
   - Grans formats i s’usarà la tècnica de la pintura embolcallant (all over).
   - La realització del quadre per a Pollock era com una dansa ritual improvisada semblant a les cerimònies índies (navajos, dels quals era admirador Pollock).
Franz Kline (1919-1962) destaca en el corrent sígnic o cal·ligràfic, caracteritzat per grans pinzellades i sobrietat cromàtica (blanc i negre) recorda la cal·ligrafia oriental.

Mark Rothko (1930-1970) és el màxim representat de la tendència espacialista, preocupat per les possibilitats emotives de la juxtaposició cromàtica.


Pop Art
El Pop Art (Art popular) subratlla el valor iconogràfic de la societat de consum. El poble és la base del seu art. Sorgí com a reacció contra l’expressionisme abstracte. Se sol prendre com a data d’inici de la mort de Pollock, en que es produí un canvi radical, de l’antropocentrisme del expressionisme abstracte es passà al antiantropocentrisme, en el que l’objecte és més important que el subjecte.
Característiques:
       Els objectes industrials, els cartells, anuncis, les imatges..., són el tema principal, ja que són el mitjà d’expressió de la societat de consum.
       Art de ciutat, totalment aliè a la natura.
       Utilitza les imatges conegudes per les masses, el poble, amb un sentit diferent, per obtenir-ne una nova estètica o per assolir una visió crítica de la societat de consum.
       S’apropia de les imatges comercials per utilitzar-les com un comentari sobre consumisme i cultura popular. El Pop Art s’inspira en la cultura de masses. Vol tenir un llenguatge pla, sense complicacions. Molts artistes venen el món de la publicitat.
       És la primera tendència realista voluntàriament freda, impersonal i sens cap missatge aparent.

Andy Warhol, fou un artista americà i la figura més destacada del pop art. Fou un personatge molt polèmic i criticat per les seves excentricitats. Actualment se’l considera un dels artistes més influent del segle XX.
Richard Hamilton: Senzillament. Què és el que fa que les cases d’avui dia siguin tan diferents, tan atractives? (1956).
En aquesta obra el pintor anglès, utilitzant el collage, aplega tots els tòpics de la iconografia pop: enginyós, sexy, evasiu, atractiu i ple de glamour.
Claes Oldenburg, (n.1929) escultor del Pop Art.

Llumins (1992), Barcelona.
 L’escultor ha reproduït en grans dimensions objectes quotidians, potenciant-ne la bellesa formal però eliminant-ne la funcionalitat.
Robert Rauschenberg (1925-2008)
Elaborava collages amb retalls d’imatges agafades de la cultura popular i de la tecnologia.
 
Jasper Johns
Artista pont entre l’expressionisme abstracte i el Pop Art. Els seus temes són mundans i directes, com números, dianes i banderes. 
 
Roy Lichtenstein (Nova York, 1923-1997)
Es conegut sobretot per les seves representacions a gran escala de l’art del còmic. 
  
Nou realisme francès, neix a principis dels 60 i coincideix en certs aspectes amb el Pop-Art, tot i les seves grans diferències ideològiques. El Nou Realisme remarca els aspectes més desagradables del consumisme, reivindicant l’ús de materials de rebuig.

 
Abstracció postpictòrica i Minimal Art
Sorgiren a mitjans dels 60. s’oposen a l’extrema subjectiva de l’Expressionisme abstracte. L’Abstracció postpictòrica es caracteritza per l’ús de formes geomètriques simples i per franges de colors plans, sense relleu, on no es pot veure el gest de la pinzellada. Els principals representants són:
Frank Stella
Sunset Beach, Sketch (1967)
Kenneth Noland  (1924-2010)
Treballa amb pintura acrílica aplicada directament sobre el llenç, amb el que crea obres en les que els brillants colors juxtaposats produeixen un sentit de vibració òptica.
Els temes són cercles concèntrics, galons, rombes i llargues llistes paral·leles, deixant sovint grans espais de llenç en blanc com a part integrant de la composició.

Minimal Art: en el terreny escultòric la senzillesa i austeritat formal es basen en la geometria. La despersonalitat de l’art porta a l’artista a no executar l’obra, encarregant les peces a la indústria i fent ell el muntatge final.
Alguns autors són:
Carl Andre (n. 1935) 

Equivalent VIII (1966)
120 ladrillos dispuestos en un rectángulo sobre el suelo del museo.

Pla d’alumini i plom (1969). No hi ha cap altra voluntat que la puresa formal.

 
Donald Judd (1928-1994) 
 
Art acció i art conceptual
Happening: forma d’art en la qual desapareix l’objecte artístic tradicional (es desmaterialitza)  substituït  per un esdeveniment en forma d’espectacle. Les  accions, efímeres, només resten en forma de vídeo o fotografies fetes curant la “representació”. Aquest corrent apareix al principi dels anys 50.
Joseph Beuys (1921-1986)

Wolf Vostell (1932-1998)
L’Art conceptual o Art Idea, valora la idea per sobre de l’objecte artístic. Representa la culminació del procés de desmaterialització de l’obra artística, començant amb l’art minimalista. Hi destaca Joseph Kosuth.

Una i tres cadires (1965).
El concepte de cadira es representa per una cadira real, una fotografia i la definició del diccionari. L’artista vol demostrar que la forma física no és fonamental en la representació de conceptes.

Dintre l’art conceptual hem d’incloure el Body Art (art del cos) i el Land Art (art de la terra). Del Body Art destaquen els austríacs Günter Brus (n. 1938) i Otto Müelh (n. 1925)
Günter Brus: Autoretrat (1965) 

Otto Müelh : Amortallament d’una Venus (1963)

De Land Art destaquen, entre altres, Robert Smitson (1938-1973), Christo, Richard Long i Andy Goldsworthy. 

Spiral Jetty (1970). Llac Salat d’Utah. 
Robert Smitson: Broken Circle, The Netherlans

Christo (n.1935) i Jeanne-Claude (1935-2009). Matrimoni que ha fet instal·lacions artístiques ambientals semblants al land art.

Art cinètic o Op-Art. L’art que incorpora el moviment d’una manera no només il·lusòria sinó també real. Aquest es classifica en tres grups:
       Obres de caràcter bidimensional o tridimensional amb moviment real i generalment dotades d’un motor. Stabile-mobile de calder.
       Obres de tipus bidimensional o tridimensional estàtiques però que produeixen efectes òptics, és l’anomenat Op-Art (Òptical- Art). Vasarely.
       Obres transformables, també bidimensionals o tridimensionals, en les quals l’espectador s’ha de desplaçar per apreciar-hi el moviment.

Víctor Vasarely (1906-1997) vol estimular la retina provocant reaccions fisiològiques visuals que produeixen la il·lusió de moviment.

Alexander Calder (1898-1976)

Arte Povera. L’any 1967 el crític italià Germano Celant aplegà sota aquest nom totes les obres d’art fetes amb materials pobres, com sorra, palla, pedres, branques, fullaraca, fragments de metall o vidre. Es pretén trasbalsar el mercat de l’art utilitzant obres sense cap valor artístic. Sobresurten els italians Piero Manzoni (1933-1963) i Michelangelo Pistoletto i el grec Jannis Kounellis.
Piero Manzoni (1961) 
Michelangelo Pistoletto: Venus of Rags (1967).

Hiperrealisme i Fotorealisme
Moviment sortit el 1968 com a reacció a la fredor i distanciament de l’art minimalista i conceptual. Molts artistes nord-americans reprengueren la vida realista, copiant models fotogràfics de la forma més igual possible.
En pintura destaquen: Chuck,Close, Robert Mottigham i Richard Estes.
Chuck Close (n.1940) 
Richard Estes (n.1932)

En l’escultura hiperrealista destaquen: Duane Hanson i John de Andrea, que crearen estàtues reproduint la figura humana en diverses actituds quotidianes.
Duane Hanson (1925-1996)

Individualitats artístiques
Mereix esment el britànic Francis Bacon, l’obra del qual va girar al voltant de la figura humana, tot i que amb la tendència cap a la distorsió de la realitat. Va reinterpretar obres de pintors del passat com El Greco, Rembrandt o Velázquez.
Tendències postmodernes
Mitjan dècada del 1970: Neoexpressionismo alemany i la Transavantguarda italiana.
En tots dos moviments hi ha característiques pròpies de la ideologia postmoderna. La més important és la possibilitat de transitar lliurement per l’art de qualsevol període passat, prenent-ne els fragments i les tècniques que més interessin al pintor, fenomen conegut amb el nom de nomadisme artístic.
Georg Baselitz (n. 1938) 
Jea-Michel Basquiat (1960-1988) 
Miquel Barceló (n. 1957)

Altres tendències a partir del 1980
L’acceleració amb què han ant passant els diferents moviments artístics s’accentua a partir dels anys vuitanta. Al fet que l’aparició innata de noves tendències s’afegeix al fenomen del Revival.
Destaca el moviment Pattern & Decoration, caracteritzat pel fet que els seus artistes fan servir plantilles per fer les seves composicions; influències exòtiques, interès per atreure visualment la idea d’horror vacui i sentit ornamental.
Keith Haring (1958-1990)

1 comentari: