ESQUEMES

Renaixement:
2. Arquitectura: característiques
3. Arquitectura: Espanya
4. Escultura: característiques
5. Escultura: Espanya 
6. Pintura: Espanya. El Greco 

Barroc i Rococó:
1. Característiques del Barroc 
2. Característiques del Rococó
3. Urbanisme. Arquitectura: tipologies 
4. Arquitectura: Europa
5. Arquitectes europeus
6. Escultura Barroca: Itàlia
7. Esculrura Barroca: Espanya 
8. Pintura Barroca: Europa 
9. Pintura Barroca: Característiques formals
10. Pintura Barroca: Tendències. Rococó  
11. Pintura Barroca: Espanya. Velázquez 

Neoclassicisme i Romanticisme:
1. Art Neoclàssic
2. Romanticisme. Realisme. Pintura segle XIX
3. Pintura Neoclàssica: característiques generals
4. Romanticisme. Pintura romàntica
5. Goya

Del Realisme al Modernisme:
1. L'Art contemporani: visió de conjunt
2. Urbanisme del s. XIX
3. Arquitectura del s. XIX
4. Escultura s. XIX. August Rodin
5. Pintura Realista: característiques generals
6. Impressionisme
7. Neoimpressionisme
8. Tècniques pintura impressionista
9. Postimpressionisme

Primeres Avantguardes:
1. Definició d'avantguarda
2. Primeres Avantguardes (1905-1945)
3. Fauvisme (1905) 
4. Expressionisme (1905)
5. Cubisme (1907-1914)
6. Futurisme (1909)
7. Dadaisme (1916) 
8. Art abstracte (1910-1917)
9. Surrealisme (1924)
10.Mestres espanyols d'avantguarda: Picasso, Dalí i Miró
11.